Putin con Macron video Euronews Eliseo (002)

Cessate il fuoco, Vladimir Putin e Emmanuel Macron