Carlo III firma i documenti di incoronazione a re

Regina Elisabetta, Carlo III firma i documenti di incoronazione